Inloggen
Inloggen

Nuenen

Strategisch Inkoper – Nuenen

Organisatie

Onze opdrachtgever ontwikkelt en bouwt mechatronische speciaal-machines, gereedschappen en transportmiddelen voor een grote diversiteit aan bedrijven in de High Tech industrie en de luchtvaart. De internationale dienstverlening omvat engineering volgens specificatie, manufacturing, inspectie, en onderhoud. De organisatie is vertegenwoordigd in Tsjechië, Brno en Amerika, Wilton. Met meer dan 50 creatieve professionals werken zij aan multidisciplinaire projecten waarbij de ontwikkelafdeling en de eigen werkplaats garant staan voor innovatie, kwaliteit en veiligheid. De expertise ligt op het vlak van risicomanagement. Het kundig kunnen inschatten en beoordelen van bedachte oplossingen voor mechatronische speciaal-machines, gereedschappen en transportmiddelen. Dit alles ten dienste van CE-markering en daarmee productaansprakelijkheid willen dragen, gedurende de levensduur van een bedachte oplossing.

Functie

Inkoopvoorbereiding

Volgen van ontwikkelingen in (basis)materialen, lonen en productielocaties op de (internationale)
door het doen van deskresearch, beursbezoek.
Doen van locatieonderzoek bij potentiële (internationale) leveranciers om te komen tot een oordeel over productieomstandigheden en -proces, productkwaliteit, certificering, risico-analyse in het kader van leveringsbetrouwbaarheid.
Volgen van de behoeftes en ervoor zorgen dat de supply base hier QLTC (quality, logistics, technology and cost) op aansluit.


Advies

Adviseren aan Commercieel Directeur over de selectie van (internationale) leveranciers.
Adviseren aan Commercieel Directeur over strategische keuzes met betrekking tot het inkoopproces (make/buy/lease/voorraadhoogte).
Voorstellen doen ter optimalisering van het inkoopproces.
Opstellen van budgetten op basis van inkooppakket en hierover adviseren aan Commercieel Directeur.
Adviseren aan interne afdelingen over materiaalkeuzes en productprijzen in het kader van (voor) calculaties.


Inkoop

Inkopen van maak- en koopdelen, verpakkingen, diensten en productiemiddelen op basis van interne inkoopopdrachten met tekeningen en specificaties bij (internationale) leveranciers tegen zo gunstig mogelijke condities (prijs, kwaliteit, levertijd, leveringsbetrouwbaarheid).
Aanvragen en beoordelen van offertes en samples.
Overleggen met interne opdrachtgever indien afgeweken moet worden van de specificaties.
Opstellen van en onderhandelen over bestaande en nieuwe langdurende inkoopcontracten met (internationale) leveranciers.
Aangaan en onderhouden van relaties met (potentiële) leveranciers.
Aan de hand van signalen uit de organisatie oplossen van (structurele) problemen die gerelateerd zijn aan kwaliteit, te late of foutieve levering of door onderdelentekorten.
Afhandelen van klachten/claims richting leveranciers op het gebied van kwaliteit en continuïteit.
Deelnemen in (intercompany) projecten voor nieuw te starten producten in verband met gezamenlijke inkoop.
Realiseren van vastgestelde prestaties met betrekking tot het inkooppakket (bewaking levertijdprestaties, terugdringen voorraadhoogtes).


Beheer

· Regelmatig beoordelen van leveranciers op leverbetrouwbaarheid, uitval, afkeur, audits, financiële

stabiliteit.

· Beoordelen van contracten op risico’s, prijs, levering, politieke stabiliteit, valuta, alternatieve

leveranciers.

Bepalen welke voorraden nodig zijn op basis van ingeschatte risico’s.
Plannen van het moment van leverancierswisseling en zorgen dat administratieve gegevens op tijd worden verwerkt.


Begeleiding

· Begeleiden van de Operationeel Inkoper bij het oplossen van optredende problemen met betrekking tot levertijden, zoeken naar alternatieve leveranciers, vragen over aan te maken inkoopopdrachten.Communicatie

· Bespreken van grote investeringen, adviseren over of wijziging van leverancierskeuze, toelichten

van opgestelde budgetten aan de Commercieel Directeur.

· Adviseren over te kiezen materialen, productprijzen, oplossen van kwaliteitsproblemen en foutieve/te late levering met management en interne afdelingen Inkoop, Planning, Administratie, Ontwikkeling, Warehouse & Expeditie, Incoming Inspection en Proces Engineering.

Onderhandelen over prijzen, contracten, problemen en claims met (internationale) leveranciers (Engels/Duits).Bevoegdheden

Nemen van strategische keuzes met betrekking tot het inkoopproces.
Adviseren over leverancierskeuze op basis van marktinformatie en trends die spelen op dat moment. Beheren van supply base op basis van QLTC behoeftes.
Onderhandelen met leveranciers over prijzen, kwaliteit en overige leveringscondities binnen vastgestelde inkoopprocedures.
Opstellen van inkoopcontracten en afhandelen van claims.
Verschaffen van productprijzen voor interne kostprijs of technische voorcalculatie.


Verantwoordelijkheid

Voorgeven aan het inkoopbeleid en het initiëren van verbeterprogramma’s met betrekking tot het inkoopproces.
Vinden van de juiste leveranciers voor het inkooppakket en productiemiddelen (investeringen).
Kostenbeheersing en kostenbewustzijn.
Opstellen en onderhouden van inkoopcontracten tegen optimale voorwaarden.
Onderhouden van contacten met (potentiële) leveranciers.
Afhandelen van klachten/claims.
Aanspreken van leveranciers (op managementniveau) bij ernstige continuïteitsproblemen.
Realiseren van vastgestelde prestatie-indicatoren.
Naleven van kwaliteits-, administratieve en inkoopprocedures.

Functie eisen

Competenties

· Goede communicatieve vaardigheden
· Beschikken over een grote mate van vakkennis
· In het bezit van een NEVI 1 & 2 diploma
· Onderhandelvaardigheden
· Accuratesse
· Pro-actief
· Procesmatig denken en werken
· Besluitvaardig
· Helicopterview

Zeer goede beheersing van Nederlands en Engels in woord en geschrift

Kennis en vaardigheden

MBO+, HBO werk- en denkniveau
Nevi 1 & 2 aangevuld met relevante werkervaring

Aanbod

De functie strategisch inkoper is gewaardeerd conform ISF op K11 , met een minimum van 3580 en een maximum van 5104 bruto per maand.

Inlichtingen

Carel Verspaget
+31 (0)40 2484228

Sollicitatie

Carel Verspaget
+31 (0)40 2484228
× Heeft u nog vragen?